Καριέρα

 

«Με αφετηρία τη γνώση και προορισμό την επιτυχία»

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Μέσα από αγγελίες αλλά και προσωπική επικοινωνία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού προσελκύουμε τα πιο δυνατά βιογραφικά της αγοράς και δημιουργούμε στελέχη που θα αξιοποιήσουν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Οι καθηγητές μας είναι εκείνοι που θα μεταδώσουν την γνώση και την εμπειρία μας και θα καλλιεργήσουν στο σπουδαστή την δίψα για μάθηση αλλά και την ανάγκη για την κατάκτηση του στόχου.

Ο καθηγητής που θα εργαστεί κοντά μας διαθέτει τις παρακάτω ικανότητες :

1.    Μπορεί να μεταδίδει γνώσεις και να επιβεβαιώνει την αφομοίωση τους από όλους τους μαθητές.

2.     Μπορεί να ακολουθεί οδηγίες και να συνεργάζεται με ανωτέρους / συναδέλφους.

3.     Μπορεί να προγραμματίζει το χρόνο του και να τηρεί προθεσμίες.

4.   Μπορεί να διαχειρίζεται υποδειγματικά μια τάξη μαθητών ανεξαρτήτως γνωστικού επιπέδου ή ηλικίας επιδεικνύοντας υπομονή και απαιτώντας συγκεκριμένες συμπεριφορές.

5.     Δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα.

6.    Επιδεικνύει αναλυτική σκέψη και να μπορεί να προτείνει λύσεις σε πιθανά προβλήματα προς όφελος των μαθητών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Φροντιστηριακός μας Οργανισμός δέχεται αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς από Καθηγητές ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με ειδικότητα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Φιλολογίας, Οικονομικών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών επιστημών και Πληροφορικής για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς τους σε ολιγομελή γκρουπ μαθητών. Οι καθηγητές που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδική εκπαίδευση πάνω στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης που ακολουθούνται με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών εκπαιδευτικών προδιαγραφών σε όλους τους μαθητές μας.

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:

     1.    Πτυχίο ΑΕΙ

     2.  Τουλάχιστον 2 έτη διδακτικής εμπειρίας

     3.    Σεμινάρια Διδακτικής/ Άδεια Διδασκαλίας

Για να κάνετε αίτηση για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail του Φροντιστιριακού μας Οργανισμού: info@frontistiria-dimokritos.gr