Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Φροντιστηριακά μαθήματα για το Λύκειο

Θετικών & Θεωρητικών Σπουδών,

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Φροντιστηριακά μαθήματα για ΕΠΑΛ.

Υπηρεσίες Μέσης εκπαίδευσης για σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

1.       Η ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου ολοκληρώνεται σε όλα τα μαθήματα πριν τα Χριστούγεννα και γίνονται ΕΞΙ μήνες επαναλήψεις.

2.    Με τη βοήθεια των εβδομαδιαίων τρίωρων διαγωνισμάτων που προγραμματίζονται  καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αποτυπώνεται η συνολική εικόνα καθώς και ο βαθμός προόδου των μαθητών μας με άμεση ενημέρωση των γονέων.

3.        Ο κάθε μαθητής διαθέτει portofolio εργασιών το οποίο αποτελεί τον πλήρη φάκελο πληροφοριών για τις γνώσεις του κάθε Σπουδαστή (τεστ κατάταξης, εκθέσεις, διαγωνίσματα, εργασίες, φύλλα εργασιών).

4.    Διεξάγονται δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για επιπλέον εξάσκηση και επίλυση των αποριών.

5.   Αναλαμβάνουμε και προετοιμάζουμε επιτυχώς, μαθητές κάθε επιπέδου οδηγώντας τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο συνδυασμός των παραπάνω εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα εκμάθησης καθώς και την σίγουρη επιτυχία στις Εξετάσεις!

 

ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ!!!