Πρόγραμμα Σπουδών Ά λυκείου (Νέο λύκειο)

 

Α' Λυκείου

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο είναι συνήθως δύσκολη. Oι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα διαφορετική από εκείνη του Γυμνασίου. Mε δεδομένες μάλιστα τις συνεχείς  αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα παίξει η A' Λυκείου σ' αυτό καταλαβαίνει κανείς την αναγκαιότητα της φροντιστηριακής προετοιμασίας ήδη από αυτή την τάξη.


Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη υποδομής και ολοκληρωμένης προετοιμασίας αποτελώντας την πρώτη και κύρια βαθμίδα στην κλίμακα του Λυκείου, δεδομένου ότι σε αυτήν μπαίνουν οι γνωστικές και μεθοδολογικές βάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μεσοπρόθεσμα οι απαιτήσεις της Β΄ Λυκείου και μακροπρόθεσμα οι Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα στην τάξη αυτή μπαίνουν οι βάσεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Χημεία και στη Γλώσσα (Αρχαία και Νεοελληνική). Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι μαθητές που κατακτούν τις καλύτερες θέσεις στα Α.Ε.Ι είναι αυτοί που αρχίζουν την προετοιμασία τους από την Α΄ Λυκείου.


Η εισαγωγή στις ανώτατες σχολές, σύμφωνα με το Νέο Λύκειο, απαιτεί την εξέταση σε τέσσερα μαθήματα: Τα τρία μαθήματα της
ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε ο υποψήφιος και τη Νέα Ελληνική Γλώσσα. Στον υπολογισμό των μορίων θα μετράει και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης που θα σχηματίζεται από τους βαθμούς και των τριών τάξεων του Λυκείου, πολλαπλασιασμένους με συντελεστές. Οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης δυσκολεύουν πολύ, πράγμα που θα δημιουργήσει πρόβλημα στους αδύνατους μαθητές, αλλά και σε όσους, ενώ είναι καλοί και συνεπείς μαθητές, υστερούν σε ένα μάθημα.

Τώρα η προαγωγή απαιτεί την εκπλήρωση τριών συνθηκών ταυτόχρονα:

1.     Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα, είτε εξετάζονται γραπτά είτε όχι,

2. Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 και στα Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) και στην Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Νεοελληνική Γραμματεία),

3.     Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 8 σε όλα τα άλλα μαθήματα.

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος διορθώνει και τα γραπτά. Συνεπώς είναι αναγκαία μια σωστή προετοιμασία για την Α λυκείου και μια καλή βαθμολογία η οποία και θα μετρήσει στον υπολογισμό των μορίων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός  "Δημόκριτος" προετοιμάζει τους μαθητές για το νέο σύστημα εισαγωγής στις ανώτατες σχολές με συνέπεια.

Ειδικότερα στο Φροντιστηριακό μας Οργανισμό γίνεται αξιολόγηση του κάθε μαθητή ως προς τις κλίσεις και τις δυνατότητές του έτσι ώστε να αποκτήσει μόρφωση και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη εικόνα για τις Κατευθύνσεις Σπουδών, τα Επιστημονικά Πεδία και τις Σχολές καθώς και για τις επαγγελματικές δυνατότητες που το καθένα απ΄ αυτά παρέχει.

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σωστή και έγκαιρη προετοιμασία = σίγουρη επιτυχία

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

(Ώρες εβδομαδιαία)

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.5

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΑΡΧΑΙΑ

3

ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ

1.5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ 55 ΛΕΠΤΑ

Το Σάββατο παρέχονται επιπρόσθετα δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

για περαιτέρω εξάσκηση και επίλυση των αποριών.