Πρόγραμμα Σπουδών 'Β Γυμνασίου

 

 

Στο  Φροντιστηριακό Οργανισμό Δημόκριτος λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

Το πρόγραμμα του  Φροντιστηριακού μας Οργανισμού για το γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, τα Νέα Ελληνικά  – Έκθεση και στα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

 Β' Γυμνασίου

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

(Ώρες εβδομαδιαία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.5

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΕΚΘΕΣΗ

1


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  2 ώρες με το διδάσκοντα καθηγητή - 1 ώρα με το Διευθυντή Σπουδών

ΦΥΣΙΚΗ:  1 ώρα με το διδάσκοντα καθηγητή - 1 ώρα με το Διευθυντή Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  1.5 ώρα με το διδάσκοντα καθηγητή - 1 ώρα με το Διευθυντή Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ 55 ΛΕΠΤΑ

 Το Σάββατο παρέχονται επιπρόσθετα δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

για περαιτέρω εξάσκηση και επίλυση των αποριών.