Διδακτικό προσωπικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δεκαμελής ομάδα καθηγητών στελεχώνει το Φροντιστηριακό μας Οργανισμό Το ανθρώπινο μας δυναμικό είναι άρτια καταρτισμένο παιδαγωγικά και δίπλα σας καθ‘ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. Τα εκπαιδευτήρια μας έχουν σαν φιλοσοφία του την πελατοκεντρική θεωρία. Επομένως φροντίζουμε έτσι  ώστε:


1.       Να έχουμε συχνές επαφές με τους σπουδαστές και τους γονείς τους και να βρίσκουμε άμεσα λύση στα όποια προβλήματα τους.

2.            Να πετυχαίνουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους, τους οποίους  έχουμε θέση από κοινού.

3.            Να εξελίσσουμε με το καιρό, προς το καλύτερο, κάθε εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος σας.

 

 Διευθυντής Σπουδών

Ο Διευθυντής σπουδών (Δ/Σ)  αναλαμβάνει την εκπαίδευση των καθηγητών ακολουθώντας  τα πρότυπα που έχουμε θέσει:


1.         Επιλέγει, εκπαιδεύει και επιμορφώνει διαρκώς καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου.

2.       Προσαρμόζει και διαμορφώνει στην ελληνική πραγματικότητα όλες τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς εκπαιδευτικής   κοινότητας.

3.           Σχεδιάζει σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και καταρτίζει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών.

4.           Εκπονεί και εκδίδει εκπαιδευτικά συγγράμματα.

 

Ο Διευθυντής σπουδών αναλαμβάνει να συντονίσει το έργο των καθηγητών του φροντιστηρίου, να καταρτίσει το Πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και να παρακολουθήσει τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών.

 

Καθηγητές

Οι καθηγητές στον Φροντιστηριακό μας Οργανισμό διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και μπορούν να ανταπεξέλθουν με συνέπεια στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Όλοι οι καθηγητές μας είναι:


1.            Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου

2.            Επιλεγμένοι με τα πιο αυστηρά κριτήρια

3.            Εκπαιδευμένοι στα Προγράμματα μας

 

Ορίζεται ο Υπεύθυνος Καθηγητής για κάθε μαθητή και τμήμα ο οποίος και αναλαμβάνει να στηρίξει τους μαθητές συνολικά στα καθήκοντά τους συνεργαζόμενος παράλληλα και με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος. Επίσης ενημερώνει τους γονείς και την Διεύθυνση Σπουδών για την απόδοση των μαθητών και προτείνει λύσεις για την βελτιστοποίηση της.

 

Διευθυντής

Ο Διευθυντής είναι άγρυπνος σύμβουλος για την εκπαιδευτική και κοινωνική επιτυχία των Σπουδαστών και του προσωπικού του φροντιστηριακό μας Οργανισμού. Παράλληλα :


1.            Οργανώνει το ανθρώπινο δυναμικό και φροντίζει για τη σωστή εικόνα του Οργανισμού

2.            Ενημερώνεται και παρακολουθεί την πορεία του κάθε Σπουδαστή

3.            Συναντάται τακτικά με τους Σπουδαστές και τους γονείς τους

4.            Ακούει, αφουγκράζεται και πράττει με στόχο τη σωστή εκπαίδευση των Σπουδαστών

5.            Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Καθηγητών και Υπεύθυνου Σπουδών

6.            Εποπτεύει  και ελέγχει τη σωστή τήρηση του Ειδικού Συστήματος Επιτυχίας