Αξιολόγηση & Ενημέρωση

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών, η επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων καθώς και η ενημέρωση των κηδεμόνων - γονέων είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το υποστηρίζουμε ενεργά καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς.

 

1.           Αξιολόγηση Μαθητή


Η αξιολόγηση του μαθητή στο φροντιστηριακό μας Οργανισμό γίνεται:


            I.        Σε κάθε μάθημα και καταγράφεται στην καρτέλα του τμήματος. Αξιολογούνται οι εργασίες του για το σπίτι, η συμμετοχή του και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτονομία, αυτοσυγκέντρωση στην τάξη κ.α.

           II.         Στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα

          III.        Στο τελικό τεστ της χρονιάς

         IV.         Στα φύλλα εργασιών

 

Η  αξιολόγηση αναλύεται στις συναντήσεις γονέων  και καταγράφεται στα δελτία προόδου, στους βαθμούς τετραμήνου και στην αναλυτική κατάσταση των διαγωνισμάτων στα portfolio των μαθητών.

 

2.           Στοχοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών του Μαθητή.

Παρακολουθούμε ανά τετράμηνο, σε ειδικό έντυπο, τον εκπαιδευτικό στόχο του κάθε μαθητή τον οποίο και έχουμε θέσει από κοινού με τον μαθητή και τον γονέα.  Ειδικά για την Γ λυκείου ο εκπαιδευτικός στόχος παρακολουθείται πιο συχνά. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι ο μαθητής θα πετύχει τους στόχους και θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις όποτε χρειαστεί.

 

3.           Ενημέρωση γονέων

Ενημερώνουμε συστηματικά τους γονείς τόσο στις ημερίδες γονέων όσο και καθημερινά μέσω της γραμματείας για την πρόοδο των μαθητών. Στις καρτέλες του σπουδαστή αλλά και του τμήματος αποτυπώνουμε την συνολική εικόνα του μαθητή για κάθε μέρα προσέλευσης του στο Φροντιστήριο.