Οργάνωση Μαθημάτων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Σκοπός του Φροντιστηριακού μας Οργανισμού είναι να υλοποιήσουμε μαζί τους στόχους και τις προσδοκίες  που έχει σχεδιάσει κάθε μαθητής.

Το Σύστημα Εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε εξασφαλίζει την σίγουρη επιτυχία!


1.           Ολιγομελή τμήματα


Τα τμήματά μας είναι αυστηρώς ολιγομελή.


2.           Ομοιογενή τμήματα


Οι μαθητές μας κατατάσσονται σε ανάλογα τμήματα με βάση τις επιδόσεις τους σε συνδυασμό με τα διαγνωστικά τεστ του φροντιστηρίου μας.


3.           Προγράμματα σπουδών


Καταρτίζουμε από την αρχή του σχολικού-φροντιστηριακού έτους πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ύλης το οποίο τηρείται με ακρίβεια σε κάθε μάθημα.


4.           Φροντιστηριακά Συγγράμματα


Tα συγγράμματα του Φροντιστηριακού μας Οργανισμού χαρακτηρίζονται από υψηλή οργανωτική επιτήδευση. Είναι τα κατάλληλα εργαλεία που προεκτείνουν τα σχολικά βιβλία περιλαμβάνοντας θεωρία με τη μορφή ερώτησης απάντησης, μεθοδολογία με λυμένα παραδείγματα και συλλογή ασκήσεων τουλάχιστον δεκαπλάσια από το σχολικό βιβλίο, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης και πληρούν στο μέγιστο τις απαιτήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.


5.           Εκπαιδευτικές μέθοδοι


Ξεπερνώντας συμβατικές απόψεις διδακτικών χώρων, σχεδιάσαμε από την αρχή την ιδανική αίθουσα διδασκαλίας.


Εγκαταλείψαμε τη σειριακή τοποθέτηση θρανίων που αναπαράγουν στείρα ψυχολογία...


Τοποθετήσαμε τους  μαθητές σε διάταξη ομάδας, κέντρο της οποίας αποτελεί ο καθηγητής, οπού υπάρχει η άμεση σχέση καθηγητή και μαθητή και διασφαλίζεται η καλή τους επικοινωνία και συνεργασία.


6.           Διδακτικό προσωπικό


Οι καθηγητές μας έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και μπορούν να ανταπεξέλθουν με συνέπεια στις απαιτήσεις του σχολείου και των πανελλαδικών εξετάσεων.


Ο Διευθυντής Σπουδών αναλαμβάνει να συντονίσει το έργο των καθηγητών και να καταρτίσει το Πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων. Ορίζεται ο Υπεύθυνος Καθηγητής για κάθε μαθητή και τμήμα ο οποίος και αναλαμβάνει να στηρίξει τους μαθητές συνολικά στα καθήκοντά τους συνεργαζόμενος παράλληλα και με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος. Επίσης ενημερώνει τους γονείς και την Διεύθυνση Σπουδών για την απόδοση των μαθητών και προτείνει λύσεις για την βελτιστοποίηση της.


7.           Ενημέρωση γονέων και Σύστημα αξιολόγησης


Ενημερώνουμε συστηματικά τους γονείς τόσο στις ημερίδες γονέων όσο και καθημερινά μέσω της γραμματείας για την πρόοδο των μαθητών. Στις καρτέλες του σπουδαστή αλλά και του τμήματος αποτυπώνουμε την συνολική εικόνα του μαθητή για κάθε μέρα προσέλευσης του στο Φροντιστήριο.


8.           Στοχοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών του Μαθητή.


Παρακολουθούμε ανά τετράμηνο, σε ειδικό έντυπο, τον εκπαιδευτικό στόχο του κάθε μαθητή τον οποίο και έχουμε θέσει από κοινού με τον μαθητή και τον γονέα.  Ειδικά για την Γ λυκείου ο εκπαιδευτικός στόχος παρακολουθείται πιο συχνά. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι ο μαθητής θα πετύχει τους στόχους και θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις όποτε χρειαστεί.