Κανονισμός Λειτουργίας

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

1.       Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Δημόκριτος παραμένει   κλειστός:

   •       Στις επίσημες  αργίες,

   •       10  ημέρες  κατά  την  περίοδο  των  εορτών  των  Χριστουγέννων

   •       1  εβδομάδα   κατά  την  περίοδο   των  εορτών  του  Πάσχα .

   Τα  δίδακτρα  καταβάλλονται  κανονικά.

2.     Παρακαλούμε   να μας  ενημερώνετε  για  τις  ημέρες  και  ώρες  που   τα  παιδιά   θα  πρέπει   να  φεύγουν  νωρίτερα  εξαιτίας   των  μαθημάτων  τους   στις  ξένες  γλώσσες  ή    άλλες  δραστηριότητες. Σε  καμία   άλλη   περίπτωση   δεν  επιτρέπουμε  στους  μαθητές  μας  να   φεύγουν   νωρίτερα  παρά   μόνο  αν  μας  έχετε   ειδοποιήσει εγκαίρως.

3.      Παρακαλούμε   να διαβάζετε  και   να  υπογράφετε  πάντα  το  τετράδιο  εβδομαδιαίας ενημέρωσης - επικοινωνίας. Έτσι   θα  γνωρίζουμε   ότι   ενημερώνεστε   για  την  πρόοδο  του  παιδιού  σας.

4.      Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Δημόκριτος,  προκειμένου  να  διαφυλάξει  την  ομαλή  λειτουργία    του,   διατηρεί  το δικαίωμα  αποβολής   του  μαθητή, ο  οποίος  συμπεριφέρεται   ανάρμοστα    στους  καθηγητές  ή   τους  συμμαθητές   του.

5.       Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες παρά μόνο στην ώρα του διαλείμματος.

6.     Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής πιαστεί να γράφει ή να καταστρέφει το χώρο, θα ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς του που θα αναλαμβάνουν  την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

7.     Η εξόφληση κάθε μήνα προκαταβάλλεται στις αρχές του (από 1η -15η). Στις περιπτώσεις που παρατηρείται καθυστέρηση εξόφλησης πέραν του ενός μηνός, η φοίτηση του μαθητή  διακόπτεται.

8.     Η φοίτηση  του  μαθητή   τελειώνει  με την λήξη των εξετάσεων. Για την περίοδο εξετάσεων του Ιουνίου θα διεξάγονται πρόσθετα μαθήματα για την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

9.     Σε  περίπτωση   διακοπής   φοίτησης, οι  γονείς  οφείλουν   να  ειδοποιούν   τη  Διεύθυνση   τις  10  πρώτες  μέρες  στην  αρχή  κάθε  μήνα, συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση   ο  μήνας   χρεώνεται  κανονικά. Καταβληθέντα   δίδακτρα  δεν   επιστρέφονται.

10.     Η συμμετοχή στα εβδομαδιαία διαγωνίσματα ειναι υποχρεωτική.