Νέο Λύκειο

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Α΄Λυκείου

Η Α΄Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην Α' Λυκείου υπάρχουν τρία βασικά ενιαία μαθήματα:

Η "Ελληνική Γλώσσα", που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,

Το μάθημα "Φυσικές Επιστήμες", που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,

Τα "Μαθηματικά", που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Β΄Λυκείου

Στο τέλος της Α΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία & τη Φυσική Αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.

Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Β΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδες Προσανατολισμού

Στη Β΄ Λυκείου εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας οι μαθητές επιλέγουν ένα γενικό προσανατολισμό σπουδών και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Κριτήριο για τις επιλογές των μαθητών είναι οι κλίσεις τους αλλά και η επιθυμία εισαγωγής σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Διαμορφώνονται έτσι δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, οι οποίες στη Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄Λυκείου

Από τη Β' Λυκείου, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αποτελούν τις περισσότερες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξειδίκευση μέσα από τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄ Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού.

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη)

 

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα

Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)

Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού)

 

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
& Προαγωγή στη Γ΄Λυκείου

Στο τέλος της Β΄Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά (σε όλα τα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία & τη Φυσική Αγωγή). Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζονται από τους διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων.

Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Η επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄Λυκείου αποτελεί την πρώτη σημαντική απόφαση των μαθητών, αφού καθορίζει το γενικό προσανατολισμό των σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Στη Γ΄Λυκείου, οι μαθητές έχουν περισσότερες επιλογές, αφού οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τρεις και οδηγούν σε Πέντε Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών

σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

 

Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)

2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

 

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).

Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

 

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Λατινικά

Βιολογία

Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Εκπαίδευσης


Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.

Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.

  

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Βιολογία Κατεύθυνσης

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Θετικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο. 

Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.


Ομάδα Προσανατολισμού

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Βιολογία

Γενικής Παιδείας

Ιστορία Γενικής Παιδείας

ΕπιστήμεςΟικονομίας και Πληροφορικής

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:

Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.

Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.

Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.