ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Θερινά Τμήματα Προετοιμασίας  για το σχολικό έτος 2016-2017

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(ΘΕΡΙΝΟ)

Διάρκειας έξι εβδομάδων

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22/6/2016

 

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Φυσική

6

Χημεία

2

Μαθήματα   Επιλογής

Ώρες

Επιστημονικά Πεδία

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

7

2ο 

Βιολογία Κατεύθυνσης

2

3ο

Ιστορία Γενικής Παιδείας

3

4ο

 

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Αρχαία Ελληνικά Γνωστό

3

Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο

4

Ιστορία

3

Μαθήματα   Επιλογής

Ώρες

Επιστημονικά Πεδία

Λατινικά

3

1ο

Βιολογία Γενικής Παιδείας

2

3ο

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2

4ο

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα  

Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

3

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

7

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

Μαθήματα   Επιλογής

Ώρες

Επιστημονικά Πεδία

Βιολογία Γενικής Παιδείας

2

3ο

Ιστορία Γενικής Παιδείας

3

4ο

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

2

5ο

 

 

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μαθήματα  

Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Μαθηματικά

2

Φυσική

2

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Μαθήματα

Ώρες

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά Άγνωστο

4


Μαθήματα Βαρύτητας ανά Επιστημονικό Πεδίο

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μαθήματα βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μορίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές στα δύο μαθήματα βαρύτητας είναι 1,3 και 0,7 αντίστοιχα.

Βέβαια, για την πρόσβαση στο Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής από τον Προσανατολισμό Ανθρωπιστικών Σπουδών και τον Προσανατολισμό Οικονομίας και Πληροφορικής, τα μαθήματα βαρύτητας είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας (Βιολογία και Νεοελληνική Γλώσσα) και οι συντελεστές βαρύτητας μεταβάλλονται σε 0,9 και 0,4 με συνέπεια να υπάρχει απώλεια μορίων.

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Επιστημονικά Πεδία  Επιλογής

Μαθήματα

Συντελεστής

2ο  Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Μαθηματικά
Φυσική

1,3
0,7

3ο  Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία
Χημεία

1,3
0,9

4ο  Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης

Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας

1,3
0,7

 

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

Επιστημονικά Πεδία  Επιλογής

Μαθήματα

Συντελεστής

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Αρχαία
Ιστορία

1,3
0,7

3ο  Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

4ο  Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

1,3


0,7

 

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Επιστημονικά Πεδία  Επιλογής

Μαθήματα

Συντελεστής

3ο  Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής

Βιολογία Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

0,9
0,4

4ο  Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης

Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία Γενικής Παιδείας

1,3
0,7

5ο  Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

1,3
0,7